(Ikalabing-walong Yugto)

(Chapter 18)

Ang Handaan

The Feast

Samantala, habang nakikigulo ang tatlong nagising na magkakaibigan, lihim na mabilis na nag-isip si Eden ng kanyang maaaring ma-idahilan kung sakaling masukol siya ng barkada. 3,310 more words