Tags » Little Girl

one picture

one picture of Lyric running! ;)

be back soon…

picture jess russell

Photography

Uncle Arthur's Bedtime Stories

I think Uncle Arthur’s Bedtime Stories messed me up for life. I should never have read them. Sometimes it feels like they taught me so much rubbish that I’d like to sue the person who wrote them. 240 more words

Video of the Day

Some of us have a terrible days or we wake up in grumpy moods. I’ve been hearing people talk about how much they hate themselves, well I have some thing to tell you. 66 more words

Videos

I Like Men, Not Boys

I have been attracted to older men since I was a young teenager. Maybe it stems from daddy issues, but I do have a better connection with them than men my own age. 222 more words

Back to the Beginning

I adore daydreaming back to the beginning of my journey with Daddy. I love the flashbacks of fear, curiosity, and excitement. I remember so well my determination and passion to learn so much about the BDSM Lifestyle. 201 more words

Little Girl

I Get So Mad At Myself

I get mad so easily when I find something that triggers my thoughts back to when Daddy was deceiving me. I am so happy and calm now. 235 more words

04

էս կինոն երկու տարի առաջ էի նայել ու հիմա մինչև գտա, գրողը տանի, հոգիս դուրս եկավ։ Դու մի ասա ոչ մի պիտակ չեն դրել։ Սաղ վիմեոն քրքրեցի ։Դ Բայց արժեր էդքան բզբզալ՝ կինոն վերջն ա։ Դուխով լինելու մասին ա ։ՃՃ

կինո