Tags » Longfic

[Transfic][HunHan] – Đây là … tình yêu? – Chương 1c

Chương 1

Phần C

“Thôi chết, phép lịch sự của tôi đâu rồi. Hình như là tôi chưa giới thiệu gì cả! Tôi là Oh Sehun, gọi tôi là Sehun. 1,301 more words

Fanfic

Tình mãi không phai - Chap 57+58 (Hoàn)

Author: Mộc Khinh Yên
Editer: Chunie Pee
Pairing: ChanBaek
Category: fanfic, HE, …
Rating: R, T, một chút NC-17 ( thật ra chưa tới cao trào nó tắt ngúm r ) 3,883 more words

Longfic

Tình mãi không phai - Chap 55+56

Author: Mộc Khinh Yên
Editer: Chunie Pee
Pairing: ChanBaek
Category: fanfic, HE, …
Rating: R, T, một chút NC-17 ( thật ra chưa tới cao trào nó tắt ngúm r ) 5,741 more words

Longfic

Tình mãi không phai - Chap 53+54

Author: Mộc Khinh Yên
Editer: Chunie Pee
Pairing: ChanBaek
Category: fanfic, HE, …
Rating: R, T, một chút NC-17 ( thật ra chưa tới cao trào nó tắt ngúm r ) 4,272 more words

Longfic

[Transfic][HunHan] - Đây là ... tình yêu? - Chương 1b

Chương 1

Phần B

Trong suốt toàn bộ bài học, tôi có thể cảm thấy ánh mắt khó chịu của baekhyun, nó làm tôi cảm thấy không được tự nhiên. 1,486 more words

Fanfic

[Longfic] [YulSic|TaeNy] Tổ Điều Tra Trọng Án

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

TỔ ĐIỀU TRA TRỌNG ÁN

Tittle: Tổ Điều Tra Trọng Á 90 more words

Jessica - Sooyeon

(Longfic) NGỪNG ĐẬP : Chap 18

- Mân Thạc, con đã đến rồi.
- Con không ngờ vẫn có thể gặp cha như này.
Kim Vương Hoàn với tay định rót trà, nhưng sau khi nghe cậu nói vậy liền ngưng tay lại. 3,690 more words

Chanbaek