Tags » Love Hurts

Lace Panties

When Love started that list thing back in June, I had an idea of what this would mean: no T&D, no BJs, nothing the whole July through. 1,506 more words

Love Hurts

Its time to let it go...

You said you will walk with me,

Promised me a future you foresee.

Always suggested I never believed you,

But the feelings, the promises have always been true. 100 more words

Poetry

[Chương 22] Love Hurts - Tán tỉnh

Chương 22. Tán tỉnh.

Changmin pov

“Tại sao mình lại cùng nhóm với cái thứ đần độn này cơ chứ. Giờ này rồi mà còn chưa thấy mặt đâu. 3,378 more words

[Chương 21] Love Hurts - Rối loạn

Chương 21. Rối loạn

Yoochun pov

“Mình đã làm cái trò hề gì thế này, về sau phải mở mồm giải thích cho Junho thế nào đây? 2,802 more words

[Chương 20] Love Hurts - Ngày cuối tuần 3

Chương 20. Ngày cuối tuần 3

Yoochun pov

Mình và Junsu đã lượn lờ trong trung tâm thương mại nguyên một ngày, còn Changmin thì không ngừng gọi điện cho Junsu. 3,935 more words

[Chương 19] Love Hurt - Ngày cuối tuần 2

Chương 19. Ngày cuối tuần 2

SÁNG HÔM SAU

Jaejoong mở mắt và đánh ngoáp một cái. Sau đó cậu chợt nhớ ra “Yunho ah” Jaejoong chạy nhanh đến cửa sổ tìm kiếm thân ảnh Yunho, nhưng ngoài cửa không hề có ai.