Tags » Loyola

Chút gì để nhớ

Đôi hàng nhật ký nhóm tôi,
Chút gì để nhớ, một thời đoàn viên

Ngày 05/04/2013

Kẻ trước người sau, đoàn hành hương chúng tôi đã đến điểm hẹn đầu tiên; Casa d’Exercisis de Sarrià. 5,330 more words

Notes

The Big Easy

I’ve been in New Orleans for just under a week and I think it’s safe to say that I love it already.

In some ways it reminds me of… 474 more words

Student

Nhóm tôi

Sáng nay tỉnh dậy lúc bốn giờ, sau đó không ngủ lại được, tôi nằm suy nghĩ lan man nhớ đến chị hai cha Thành đang đau nặng và chắc giờ này cha Thành cũng đang ở bên cạnh bà săn sóc lo lắng và cầu nguyện cho bà. 1,454 more words

Notes

Nhóm Hồng Ân

Đây là lần thứ tư cha Eli Thành tổ chức chuyến hành hương Bước Theo Vết Chân Thánh I-nhã. Những ai đã đi trong chuyến hành hương này chắc cũng cảm thấy thật là “worth” chuyến đi và cũng cảm thấy “được chọn” vì thật ra đâu phải dễ để được tham dự, waiting list còn dài và năm tới, 2014, không tổ chức được. 1,854 more words

Notes

Giải đáp đố vui

1. Góp lời giải đáp cùng ai
Câu một bỏ ngỏ để ai đoán dùm!

2. Tai Chi vận động um xùm
Ấy là anh CHIẾN mạnh hùng dẻo dai. 1,021 more words

Notes

Loyola Invitational Open for Registration

Dear Colleagues,

We are excited to announce and extend invitation to the second annual Loyola Invitational to be held September 12-14th at Loyola High School. This year’s tournament will host a Varsity Lincoln-Douglas division and has been designated a semifinals-bid qualifier to the Tournament of Champions. 349 more words

Sep-oct

Đố vui nhé

01.) Đố ai thánh thót dịu dàng,
Dâng đời cho Chúa nhẹ nhàng như tiên?

02.) Bạn ơi, bạn có nhớ ai,
Người hay vận động, mỗi khi xe ngừng? 667 more words

Notes