Noong bata ba ako, mahilig magkuwento ang lolo ko habang nagluluto ng kanyang masarap at espesyal na balbacua. Sabi niya simula pa daw noong panahon ng Hapon nagluluto na siya ng kanyang paboritong putahe na inihahanda niya tuwing pista. 267 more words