Tags » Ly

[assimil] tổng kết tuần 1 - Ly

Tổng kết tuần 1 từ 21/8 đến 27/8
Số bài học: 7 bài (từ bài 1 đến bài 7)
Nhận xét chung.
– các bài học ngắn và khá hay, nhưng chạy tương đối nhanh. 49 more words

Assimil French With Ease

Street Waif

What are you doing on the street?

I’m running to be free.

What is it you’re running from?

From mediocrity.

That’s your reason for leaving home? 47 more words

Poetry

Có lúc tôi khóc khi hát bài hát này, và cũng có người khóc khi nghe tôi hát. Tôi mong những tổn thương ở bất cứ nơi đâu, bất cứ ai được xoa dịu …

- Lý

https://www.tumblr.com/audio_file/nu-ungarconpascommelesautres/92223593483/tumblr_n8y8d06NJt1rfymws?plead=please-dont-download-this-or-our-lawyers-wont-let-us-host-audio

Cho em hỏi em phải đi tìm kiếm bao lâu để được yêu sau những đêm tịch liêu?
Sao con đường đi kiếm nhân tình cứ rối như vò tơ?

573 more words