Tags » Mahram

Pilgrimage (Hajj)  

  • Hajj and Umrah are two separate obligations that are required to be performed by every human being at least once in a lifetime (if possible). It is an obligation, of any sane adult male or female.
  • 437 more words
Mecca

oleh: Ustadz Sofyan Chalid bin Idham Ruray

Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz rahimahullah Berwasiat kepada Al-Imam Maimun bin Mihran:

إني أوصيك بوصية فاحفظها إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم وإن حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن

27 more words
Islamic Quotes

Can a woman do Umrah or Hajj without a Mahram ?

Praise be to Allaah.
A woman who does not have a mahram to travel with does not have to go for Hajj or ‘Umrah, and she is excused if she does not go. 1,199 more words

Reminders English

Wanita Safar Tanpa Mahram

Oleh : Ustadz Abu Aniisah Syahrul Fatwa bin Lukman

Sesungguhnya pembahasan mengenai dunia muslimah pada zaman sekarang sangatlah penting. Wanita muslimah sekarang menghadapi ujian yang dapat menyebabkan hilangnya kemuliaan. 1,040 more words

Wanita

Hajj Ng Mga Kasambahay na Walang Kasamang Mahram- alifta-

بسم الله الرحمن الرحيم

Matapos pag-aralan ang Fatwa na hiniling, ang Committee ay sumagot:

Ito ay isang matibay na Shar‘y (legal na batas ng Islam) na hindi pagpapahintulot sa isang babae na maglakbay kung siya ay walang kasamang Mahram, batay sa katibayan na inulat mula sa Propeta (salallahu alayhi wa salam) kung saan ito ay matibay niyang ipinagbawal. 695 more words

Para Sa Mga Kababaihan