Tags » Mangkukulam

"Exit Quiapo Station" in Maximum Volume 2

“Exit Quiapo Station” my Robert Altman inspired story set on a Filipino-run space elevator will be in Maximum Volume 2. Thank you so much to editors Dean Francis Alfar and Sarge Lacuesta! 122 more words

Filipino Science Fiction

"Ang Mangkukulam ng Baryo Pulang Kahoy"

“Ang Mangkukulam ng Baryo Pulang Kahoy”
(Maikling Kuwento ni Juan Bautista)

“Manang Pedra! May dala ho akong pinaksiw na isda. Sana ho ay magustuhan ninyo. Gumagawa din ho ng kakanin ang nanay, hamo’t magdadala ako mamaya.” 2,042 more words

Short Stories