Tags » Manwhores

Dear Good boys,

Hindi kayo nafrifriend zone, ayaw lang namin ng lalaking sweet sa lahat.

Girls.