Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα παρουσίασε η εταιρία Financial Editions σε συνεργασία με τους Dianomi και το Financial Services Forum. To 2014 ήταν η δεύτερη χρονιά που «έτρεξε» η συγκεκριμένη έρευνα σε 500 senior financial services marketers στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας μιας χώρας, ο οποίος παρουσιάζει πολλές διαφορές, αλλά και προκλήσεις. 308 more words