Η διεθνής εταιρία συμβούλων Deloitte σε μια εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποίησε πριν δύο περίπου χρόνια προσπάθησε να χαρτογραφήσει και να προσδιορίσει τις μεγάλες αλλαγές στις αξίες και τα μοντέλα συμπεριφοράς των καταναλωτών, που θα λάβουν χώρα έως το 2020. 53 more words