Tags » Máster

[M/s 365] The Road Ahead

Regarding yesterday’s quote…

I have been giving a lot of thought to what we want to do when our title year is over. I’m not one to stay at rest long, unless it is my holiday hibernation. 210 more words

Master/slave 365

Si është të studiosh në Sorbonë - në Paris

Parisi është i mrekullueshëm, qytet i madh me plotë kulturë dhe traditë, ideal për turizëm, e për studime jo shumë, sepse është shumë i shtrenjtë. Por ky është Paris. 946 more words

Studimet

SI TË REGJISTROHET BOCCONI – Tregimi dimëror nga Milano

Ju gjithë të dashur, ja edhe një tregimi dimëror! Po shpërngulemi tash në veri të Italisë, sot do të flasim për BOCCONIN. Për ju shkruan nje ish student të Bocconit, analitike e shërbimeve bankare investive në CITI Bank në Londër.   1,449 more words

Studimet

Studimet Master në Gjermani – Tregimi dimëror nga Boni

Para se të kaloj në shpjegimin konkret të studimeve master, do t`i gëzoj të gjithë ata që e kanë mërzi ta lexojnë tërë prezantimin – Ku është fshehtësia e studimeve master jashtë vendit? 1,120 more words

Studimet

Studimet themelore në Romë – tregimi dimëror nga Universiteti Sapienza

Tregimin e parë dimëror e sjellë Ksenija Simovic, hulumtuese në Qendrën për politikat evropiane.

ROMA

E dashuruar në Italinë, e para se gjithash në Romën, më ka shtyrë që si gjatë klasës së parë të gjimnazit të filloj të mendoj për mundësinë e studimit në këtë qytet. 1,001 more words

Studimet

Oxford

Të dashur shokë,

Faleminderit që edhe më tutje po e përcillni blogun. Sot po e fillojmë serinë e prezantimeve të përvojave master nga regjioni! Për ju shkruajnë njerëzit nga Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia dhe Mali i Zi!  1,292 more words

Studimet