Regjimi i preferuar terapeutik i momentit qe perdoret per tuberkolozin eshte ai i quajturi “regjimi i shkurter” dhe parashikon nje trajtim farmakologjik te gjatesise se 6 muajve te ndare ne 2 faza.  413 more words