Tags » MDR-TB

Chasing Buffalo and Other Cambodian Pursuits

A few weeks ago Paint, the disabled carpenter I’ve talked of, called my number while my translator was on holiday.  Conversation was not possible and so upon Win’s return we called him back.  1,814 more words

Cambodia 2014

Terapia kunder Tuberkulozit

Regjimi i preferuar terapeutik i momentit qe perdoret per tuberkolozin eshte ai i quajturi “regjimi i shkurter” dhe parashikon nje trajtim farmakologjik te gjatesise se 6 muajve te ndare ne 2 faza.  413 more words

Farmakologjia