Reblogged from: http://www.rfa.org/vietnamese/programs/WomenMagazine/vwomen092014-hv-09192014115750.html

Trong thời đại phụ nữ được tự do tìm bạn đời theo ý muốn, nhiều cô gái Việt Nam phải cất bước ra đi lấy chồng ngoại quốc dù một chữ ngoại ngữ bẻ đôi cũng không biết. 2,671 more words