Tags » Minority Issues

Let’s hope that my children will return back to Abkhazia

They cannot return home because of political disagreement. The Georgian government doesn’t help them. The only assistance and support activities could be found in the non-governmental sector. 1,074 more words

NGOs' Work

Ak sa nestihnem do Abcházska vrátiť ja, skúsia to moje deti

Pre politickú nevôľu sa domov vrátiť nemôžu, pomoci od gruzínskej vlády sa nedočkajú, jedinú pomoc a podporu nachádzajú v aktivitách mimovládneho sektora. Riaditeľka Fund of Women Entrepreneurs… 1,269 more words

NGOs' Work