Tags » Mvvm

From MVC to MVVM in Swift

Click to Read

For the past year and a half I’ve been working on a project that’s grown from a simple news reading phone app to a full-blown virtual newspaper for both phones and tablets. 157 more words

Xcode

MVVM Tutorial WPF ( cz. 5 ContentControl - przykład )

Kolejna część Tutorialu jest z pogranicza tutorialu MVVM a tutorialu WPF. Chciałbym zająć się klasą ContentControl, która umożliwi nam stworzenie wzorca układu elementów, który jest powtarzalny w wielu widokach. 890 more words

WPF

Creating Dynamic checkboxes with knockout.js

Today we are going to discuss a little about Knockout.js. Specifically when you are trying to create a page that loads checkboxes being dynamically created by some data source. 811 more words

C#

Seperate KO View formating and ViewModel state

A normal scenario with Knockout is that you want date and number observables to be formatted to the current culture of the client, this is easily implemented in a Knockout extender, something like. 482 more words

Web

MVVM Tutorial WPF ( cz. 4 Testy Jednostkowe, Testy Regresyjne – przykład, NUnit, TDD )

Testy jednostkowe nie są częścią samej architektury, zazwyczaj potrzebują także dodatkowych bibliotek oraz programów lecz ze względu na jedną z podstawowych zalet MVVM – testowalności chciałbym jednak napisać mały post dotyczący testowania, a dokładniej… 1,030 more words

WPF

MVVM Tutorial WPF ( cz. 3 Command Binding – przykład )

W 3 części tutorialu chciałbym zająć bindowaniem metod, (wiadomym było, że skoro przenosimy wszystko do pośredniej klasy to odpada EventHandler). Użyjemy do tego System.Windows.Interactivity tak też trzeba go dodać do referencji projektu, jeśli ktoś nie ma trzeba ściągnąć Blend SDK albo NuGet packages. 524 more words

WPF

MVVM Tutorial WPF ( cz. 2 INotifyDataErrorInfo - przykład )

Długo się zastanawiałem czy INotifyDataErrorInfo zawrzeć w tutorialu do MVVM, z jednej strony wchodzi on do WPFa bardzo późno bo dopiero w 4.5 ale z drugiej strony jest już standardem dla Windows Runtime. 1,466 more words

WPF