Tags » My Wishes

Hvordan bygge opp trygghet?

For at jeg skal komme meg og finne ut hvem jeg er så må jeg lage en grunnmur. Jeg må bygge opp tilliten min og tryggheten. 469 more words

Mitt Liv

New/ The Daily Post

https://dailypost.wordpress.com/

Photo Challenge

New

Possibility. Opportunity. Potential. As another year gets underway, let’s celebrate the new.

Christmas and New Years are over; yet my dreams remain. 73 more words

Daily Prompt, Daily Post