Tags » Nichkhun

◆ Lá thư của thiên đường ● Intro ●

Title: Lá thư của thiên đường ♥

Author: Lyn.B

Pairing: KhunFany

Rating: K

Category: Romance, sad.


A/N:

1. Nhân vật ở ngoài đời không phải của mình, nhưng trong fic cuộc sống họ do mình quyết định. 407 more words

KhunFany

◆ Bản Nhạc Không Lời ● Completed ●

BẢN NHẠC KHÔNG LỜI

Tìm ra nhau giữa  tỷ người trên tinh cầu mang tên trái đất,  ta tìm thấy nhau rồi lại bỏ lỡ nhau trong phút giây nào đó. 6,403 more words

KhunFany

◆ Bản Nhạc Không Lời ● Intro ●

Title : Bản nhạc không lời ♥

Author: Toriki

Pairing: KhunFany

Rating: T

Category: Romance, OE

Status: Completed

Summary: 393 more words

KhunFany

Blind date “The trouble begin”

Yuhuuu… author Ok kembali dengan kelanjutan dari serial Blind date… semoga aja masih inget ya… yang lupa coba buka ini ya.. hehe blind date
Happy reading all ^^ 1,264 more words

Chapter