Inspired from Osamu Dazai’s No Longer Human (人間失格, Ningen Shikkaku)