Worst Airports in Asia 2014.

*
* *

Trong mười ( 10 ) phi trường tồi tệ nhất Châu Á thì phi trường Nội Bài Hà Nội đứng thứ năm ( 5 ); phi trường Hồ Chí Minh đứng thứ tám ( 8 ). 87 more words