Tags » Notes » Page 2

T1N7: cầu nguyện mỗi ngày

Mục tiêu: Cha ở bên tôi, và tôi bắt đầu nói chuyện với Cha.

Lời Chúa: “CHÚA gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người” (Tv 145, 18). 377 more words

Notes

Chút gì để nhớ

Đôi hàng nhật ký nhóm tôi,
Chút gì để nhớ, một thời đoàn viên

Ngày 05/04/2013

Kẻ trước người sau, đoàn hành hương chúng tôi đã đến điểm hẹn đầu tiên; Casa d’Exercisis de Sarrià. 5,330 more words

Notes

Notes #2 and #3!

Note #2 NOTE: This is when I was going through a planning process and wasn’t finalized with an idea

Jungian Archetypes – Magazine format

How modern psychologists use archetypes (interview with Lindsey) 142 more words

Notes

Notes #1

Thursday 16th April 2014

EPQ Notes – Jungian Archetypes

Proposition: In a society that is undergoing constant change, to what extent can Jung’s theory of archetypes be applied to the modern day world? 209 more words

Notes

Get Stampin'...

How cute is this stamp ring?! It’s the perfect little accessory for your daily note-writing needs. Leave a little hello wherever you go – it will make everyone’s day! 22 more words

Treasures From The Shop