Này, anh không nên không vui như vậy, em đâu phải là đi xa đâu
Chỉ là em đi đến nơi xa, nơi có những tiếng vỗ tay hò hét thôi… 829 more words