Tags » NP

Protected Area Network

National Parks In Assam: 5 in numbers (Area 1977.79 km2)

Year of Notification: Kaziranga NP(1974)<Manas NP(1990)<Nameri NP(1998)<Dibru Saikhowa NP(1999)< Orang* NP(13/04/199)

Area: Kaziranga NP(858.98km2)>Manas NP(500 km2)>Dibru Saikhowa NP(340 km2)>Nameri NP(200 km2) Orang* NP(78.81 km2) 132 more words

Geography

Trip to Beantown

A couple weeks back, Lindsay and I had the chance to travel and visit Boston or Beantown as it’s called by some.  I was quite unaware of the popular nickname, which actually dates back to Boston’s trade involvement with molasses and ultimately creation of Boston Baked Beans.   586 more words

Healthy Me

Mạt Thế 2012 - Chương 12

Chương 12: Khống chế.

Đến tột cùng là cái gì khiến cho Miêu Tể trong khoảng thời gian một đêm, lại không có bất kì dấu hiệu biến dị nào, từ một con mèo con bình bình thường thương còn hôi sữa biến thành một con ‘miêu yêu’ thông minh? 4,470 more words

Mạt Thế 2012 - Chương 11

Chương 11: Đại bùng nổ.

Trận động đất xảy ra bất thình lình đã phá hủy phòng ốc, đường xá và cầu cống, cũng phá hủy tín nhiệm của dân chúng đối với quốc gia. 4,760 more words

[Edit/Trường thiên] Bạo quân - Chương 93

Chương 93

 

~Tửu lâu Phượng Nghênh~

Ngày ước định đã đến, hôm nay bán kính một trăm dặm quanh tửu lâu không cho dân thường qua lại, sứ thần ba nước tiến vào cũng phải qua tầng tầng lớp lớp binh lính, phòng ngừa có trá. 818 more words

Cung đình

8. Circle: Hash (N&P)

Circle: N&P (Hash)

Dou của circle này hơi có khuynh hướng Dino vũ lực và rếp, đây là 1 circle mình khá có ấn tượng vì circle này có dou mình cực thích nhưng cũng có dou mình vô cùng dislike =_= Và các doujinshi của circle này đều có xu hướng sử dụng mô tuýp mất trí nhớ. 231 more words

D18 Doujinshi List

on the nonguitar and standard tuning - february 2014

The principle of sufficient guitar (I) has primarily to do with the composition of right angles (strings – frets ; a composition of parallels and perpendiculars), and the swelling elastic dynamism of one of the axes (strings, which ‘bend’ or ‘are bent’). 797 more words

Guitar