Tags » Onderwijs

Onderwijs, geen voorrecht maar een recht

Het besparingsbeleid van de Vlaamse regering is volop bezig een basisrecht van elke samenleving te ondermijnen: het recht op onderwijs. In plaats van verzet tegen dit beleid, doen universiteiten zoals de KU Leuven volop mee. 843 more words

Bleri Lleshi

Veranderingen in het schoolsysteem

De aanpassingen in de schoolwetten

In 1814 werd in Denemarken een wet goedgekeurd die ervoor zorgde dat alle kinderen verplicht werden op school onderwijs te krijgen. 504 more words

Creatieve Leerlingen en Studenten

Deze film kreeg wereldwijd een golf van bewondering, omdat de spreker het opneemt voor de uitgesproken creatieve leerlingen. Sir Ken Robinson stelt het onderwijs stevig aan de kaak en bereikte daar online inmiddels 30 miljoen kijkers mee. 52 more words

Het Deense schoolsysteem

Vooraleer ik jullie overlaad met alle ontdekkingen vanuit het mooie Denemarken, wil ik toch eerst een kader scheppen waarbinnen Denemarken werkt. Het is belangrijk te weten dat hun schoolsysteem er helemaal anders uit ziet dan het onze. 368 more words

De Khan Academie

Ooit gehoord van de Khan-Academie? Salman Khan zette voor zijn nichtje zijn uitleg van haar wiskundesommen op YouTube. En merkte al snel dat de hele wereld mee zat te kijken omdat hij het zo helder kon vertellen. 207 more words

Wat biedt Nachtzon?

Nachtzon (her)opende voorjaar 2014 de deuren na een prachtige kraamtijd.
Nelleke: “Maanden van creativiteit en vruchtbaarheid die ik op een andere manier dan gewoonlijk invulde. Waar ik gewend was mijn inspiratie in tekst en in andere mensen te stoppen, bouwde ik nu aan een nieuw leven. 497 more words

Amsterdam

Working on a definition... Inclusion

Vandaag zijn we de laatste dag ingegaan van onze enorm fijne en leerrijke studyweek. Onze laatste avond met iedereen samen heeft heel wat mooie woorden opgeleverd. 40 more words