Only Yesterday
Trong cuộc sống, tôi thường nghĩ về quá khứ rất nhiều. Thậm chí những kỉ niệm gắn với thời mẫu giáo, khi nghĩ lại tôi vẫn thấy nó rõ mồn một như ngày hôm qua.

1,802 more words