Tags » P & O

Block B & Post Its

Pann: Block B trả lời cho ‘post-it’ ở fansign

Q: Anh nghĩ gì về em? (không được chọn cái khác đâu)
1. đáng yêu 2. xinh đẹp 3. 255 more words

Dịch