Tags » P & O

Block B Is Back With 'Jackpot!'

Block B has made their comeback with the release of their MV for “Jackpot,” which also falls on their 3 year anniversary!

Asian News

Akdong Musician

Group Name: Akdong Musician (AKMU)

Group Members: Lee Chan-hyuk, Lee Soo-hyun

Record label (if known): YG Entertainment

Genre: Pop

Debut date: 6th April 2014 (active pre-debut since 2012)

Artist/Group Profiles

Block B

Group Name: Block B

Group Members: (From Left to right in image.) Taeil , Jaehyo, Kyung , P.O., Zico, B-Bomb, U-Kwon.

Record label (if known): Current: Seven Seasons… 228 more words

Artist/Group Profiles

Block B Hit The "Jackpot" In MV Teaser

Block B is set to make their comeback April 17th with “Jackpot!”

Asian News

[MINO (미노)'S ONLY][PRE-DEBUT]: Dear My Wife - BLOCK B'S P.O [Pyo Jihoon] feat. MINO

Gửi tới em, cô gái của tôi~

Cho em, người vợ hiền của riêng tôi~

Cơ hội mà chẳng cô gái nào khác lựa chọn để có~ 874 more words

Viettrans