Tags » Pagkakaisa

Filipino: Wika ng Pagkakaisa

Isang wika, isang gawa, sa isang pagdiriwang na ating isinasagawa. Isang pagdiriwang kung saan tayong mga Pilipino’y nagkakaisa. Pero bakit nga ba natin ito isinasagawa? Dahil lang ba sa kasiyahan na nagaganap? 79 more words

Para

Patakbong hinabol ni Francis ang kararaan lamang na¬†Jeepney. Hawak-hawak niya’y isang librong hindi na kumasya sa kaniyang bag. Alam ng binatang¬†mahuhuli siya sa klase kung hindi siya makakasakay, kung kaya’t ganoon na lang ang kaniyang pagmamadali. 310 more words

Filipino Stories