Tags » Park Chanyeol

In Your Eyes (Chapter 9)

IN YOUR EYES

Author: PinkyPark & Potterviskey | Cast: Im Yoona, Park Chanyeol, Kim Jongin, Jung Sooyeon & OC | Genre: Romance, Family, Hurt/Comfort, Drama | … 2,688 more words

SNSD

Ending Page

Title : Ending Page

Main Cast : Jung Semi (OC), Kim Jong In

Support Cast : Oh Sehun, Seo Minah, Park Chanyeol, Park Yura

Author : … 4,712 more words

Oh Sehun

Ending page

Title : Ending Page

Main Cast : Jung Semi (OC), Kim Jong In

Support Cast : Oh Sehun, Seo Minah, Park Chanyeol, Park Yura

Author : … 4,777 more words

Romance

[Long Fic|ChanBaek] Đồng Thoại Văn Lang [M] – Chap 17

CHƯƠNG 17 : CHUYỆN XƯA CỦA VUA HÙNG

Thời gian ở Phong Châu, để tránh cảnh ngày đêm ủ dột nhớ Xán Liệt, Bạch Hiền lập chí tìm hiểu sự tình của cha mẹ. 4,105 more words

HE

[Freelance] The Real QUEEN (Chapter 7)

The Real QUEEN

Author :
Kim Mirna/@mirnakawamura

Main Cast :
Choi Queen (OC), Park Chanyeol (Exo K), Henry Lau (Suju M), Kim Yoon Ah (OC) 4,349 more words

Romance

{Sequel} - Steps (chapter 10 end)

Title : Steps (chapter 10)

Main Cast : Park Hyemi, Oh Sehun

Support Cast :Lee Min Gi, Park Chanyeol , Xi Lu han (Oh Luhan), kim jongdae, kris… 5,442 more words

Oh Sehun

[Sequel] - Steps (chapter 10 end)

Title : Steps (chapter 10)

Main Cast : Park Hyemi, Oh Sehun

Support Cast :Lee Min Gi, Park Chanyeol , Xi Lu han (Oh Luhan), kim jongdae, kris… 5,526 more words

Romance