Tags » Paulo Coelho

FLOW

Courtesy : Vishen Lakhiani

Arrividerci!
love always,
Shreya

FLOW

Courtesy : Vishen Lakhiani

Arrividerci!
love always,
Shreya

how to... change your world

“The world is changed by your example, not by your opinion” – Paulo Coelho

There are certain things I’ve gotten used to hearing on a daily basis – complaints being made left and right about what’s wrong with the world, all the ways our society is irrevocably damaged, all the reasons why our environment is to blame for our circumstances etc … 564 more words

Personal Growth

"Cos'è la bellezza?"

A questo punto, qualcuno ha chiesto:
“Cos’è la bellezza? Nel momento in cui tutto ci appare orrendo, dobbiamo trovare qualcosa di bello, che infonda coraggio nei nostri cuori”. 703 more words

WOMEN

KONTAKT Z BOSKIM ŚWIATŁEM TO NAJWSPANIALSZE DOŚWIADCZENIE, JAKIE MOŻE PRZYDARZYĆ SIĘ LUDZKIEJ ISTOCIE, JEDNAK, ZGODNIE Z MOJĄ TRADYCJĄ, KONTAKT TEN NIE MOŻE NASTĄPIĆ W POJEDYNKĘ

Ja też taka byłam w jej wieku:
poraniona wewnętrznie i zewnętrznie, i dlatego owładnięta myślą, by leczyć ludzi w
wymiarze fizycznym i pomagać im w znalezieniu właściwej drogi w wymiarze duchowym. 174 more words