Pertanyaan: Apakah pengertian ikhlas itu? Dan apabila seorang hamba menghendaki sesuatu yang lain dengan ibadahnya, apakah hukumnya?

 

 Jawaban: Ikhlas kepada Allah Swt adalah: seseorang berniat dengan ibadahnya untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah Swt semata dan untuk sampai ke negeri kemuliannya (surga). 719 more words