Tags » Pengetahuan Am

KISAH APRIL FOOL!

Kisah APRIL FOOOL
MESTI baca bagi UMAT ISLAM
Pada abab ke-8 Masehi Sepanyol merupakan sebuah negara Islam yang maju dan tidak disenangi orang kafir. Bagaimanapun Sepanyol jatuh ke tangan tentera Salib yang amat kejam yang membunuh wanita dan kanak-kanak juga. 186 more words

Do You Know?

Kaunseling bukan memberi nasihat !

Kaunseling adalah satu proses perhubungan menolong secara professional berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor untuk membantu klien meneroka, menganalisis, memahami diri dan mampu membuat keputusan sendiri mengikut Kod Etika kaunselor (Peraturan-peraturan – Kelakuan dan Tatatertib 1999 dan Akta Kaunselor 1998). 238 more words

Pengetahuan Am

INGATLAH..

Ketahuilah bahawa terdapat banyak ancaman dan peringatan yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bagi mereka yang tidak mengerjakan sembahyang, antaranya menjadi kufur, mendapat laknat Allah Subhanahu Wata’ala, tidak akan mendapat jaminan keselamatan dan rezeki dari Allah Subhanahu Wata’ala, ditempatkan dalam neraka wail dan neraka saqar, disatukan dalam neraka bersama Firaun dan sebagainya. 51 more words

Do You Know?