Tags » Philippine Literature

Probably The Worst Way of Summarizing My Life in the Past Two Months

I have been very busy for the first two months of this semester that I could not find enough time to surf the internet (mostly on social networking sites) and specially to post something here. 821 more words

Musings

Footnote to Us

Jose Garcia Villa’s Footnote to Youth tells us about the life of a seventeen year old boy named Dodong. Dodong at a young age married, believing that he was man enough to enter adulthood. 334 more words

True To Life

paano ba simulan ang isang liham?
paano nga ba ang tamang paraan?
paano ko ba dapat isulat ang iyong pangalan?
paano nga ba umpisahan ang isang liham? 333 more words

Filipino

Marahan ang indayog ng musika,
ginugunita nito ang bawat alalala.
Sinasalat ang mga pusong nasalanta,
pag-ibig na ngayo’y naglaho na.

Maluwat ang pagsaliw ng dansa, 57 more words

Filipino

Naririnig mo ba
ang dalamhati
ng mga pusong
puno nang pangungulila?

Nararamdaman mo ba
ang pahayag
ng mga damdaming
uhaw sa paglaya?

Nauulinigan mo ba… 24 more words

Filipino

Naaalala mo pa ba?

Naaalala mo pa ba nang unang magtagpo ang ating mga mata? Nakaupo ako sa hagdanan sa may paanan ng simbahan habang ikaw ay nakatitig sa aking mumunting mga paa. 502 more words

Filipino

Kayo Pero Parang Hindi

“Akala ko ba kayo?”
“Akala ko din e.”

Sandali, bigyan mo muna ako nang siguro mahigit tatlumpung segundo hanggang isang minuto para mapagtagpi-tagpi ko ang bawat akto. 727 more words

Filipino