Tags » Polytechnic University Of The Philippines

PUP Arc at ang Proyektong Korapsyon ni BS Aquino; Opisyal na Pahayag ng Sandigan ng Mag-aaral para sa Sambayanan - PUP

Matagumpay nating napigilan ang pag-apruba sa DAP-funded na PUP ARC noong Board of Regents Meeting, Setyembre 26! Pero sa tulak ni Aquino, ang mga alipores niya sa loob ng administrasyon ng PUP ay kasalukuyang nagmamaniobra para ilusot pa rin ang korap na proyekto at pagnakawan pa ang mga estudyante sa pagkuha ng P30 milyon mula sa Special Trust Fund at malaking bahagi ng kita sa Tanglaw Run para sa PUP ARC. 1,163 more words

SAMASA PUP

The Clash of the Urging Thrones

By Vallery Claire S. Amador

The 2014 CPSPA Student Council election has recently mocked by the controversies regarding the issue of denied candidacy of two arguing parties, the KILOS-PUP and BANGON-PUP; leading to election conflicts and debates among students and various political parties. 372 more words

Polytechnic University Of The Philippines

Man of Change

I am a man born to be a catalyst of change.

Everyday people are walking on my old pedestal in order to step and reach their own pedestals, yet, they are seemingly not giving a single thought on what I can offer and what I can make. 808 more words

Polytechnic University Of The Philippines