Paalala: Ito ay bunga lamang ng malikot na imahinasyon ng Rayter ay hindi ginawa upang i preempt ang ating paboritong show. I was about to rayt a POV…but decided to do a One-shot-ff instead, where I get to express my take on the matter just the same. 4,951 more words