PHP skript jezik pripada kategoriji server skript jezika.

To znači da se programski kod napisan u PHP skript jeziku izvršava na server mašini na kojoj prethodno mora biti instaliran neki od web servera. 526 more words