“reading books,…”

Đó là câu trả lời thường gặp trong các kì thi tiếng anh, khi được hỏi: “what’s your hobby?”. Gần như 60-70% mọi người sẽ dành cho sách một chỗ trong những thú vui giờ rảnh của mình. 950 more words