Tags » REM » Page 2

optaplanner custom implementation of ScoreHolder

My main question is, if I can use in OptaPlanner custom implementation of ScoreHolder in drools score calculation? And if yes, how I can do it, as the scoreHolder object is injected implicitly to global variable? 323 more words

Recent Questions - Stack Overflow

The Holderness Family is Back For Another Christmas Greeting!

They’re back! This time covering REM. Just hit after hit after hit after hit! Am I too old to be adopted by this family? I don’t think so, right? 32 more words

De Cruz del Rayo a Príncipe Pío

  • Rem murió el mes pasado. Al final la historia pudo con él. Siempre le vino larga la fama. Ha sido un palo, Ana. Un palo esperado, pero un palo.
  • 726 more words

Rèm thảm nhà tắm

Rèm thảm nhà tắm

Chuyên mục “Rèm thảm nhà tắm” chưa thêm nhóm sản phẩm, vui lòng xem các sản phẩm bên mục đồ điện gia dụng.

Rèm

Rèm cửa phòng khách nên dùng loại rèm nào?

Rèm cửa phòng khách nên dùng loại rèm nào?

Phòng khách là nơi xum họp gia đình, nơi đón tiếp bạn bè, đối tác nên cần không gian rộng rãi, ánh sáng đầy đủ. 317 more words

Rèm cửa phòng khách nên dùng loại rèm nào?

Rèm cửa phòng khách nên dùng loại rèm nào?

Phòng khách là nơi xum họp gia đình, nơi tiếp đón bạn bè, đối tác nên cần không gian rộng rãi, ánh sáng đầy đủ. 315 more words

Tin Nội Thất Bổ ích

Rèm cửa phòng khách nên dùng loại rèm nào?

Rèm cửa phòng khách nên dùng loại rèm nào?

Phòng khách là nơi xum họp gia đình, nơi tiếp đón bạn bè, đối tác nên cần không gian rộng rãi, ánh sáng đầy đủ. 316 more words