Tags » Residence Permit

En sann berättelse om barnet i den svenska migrationsrättsprocessen

Under våren 2014 träffade jag en pojke, vi kan kalla honom Tom. Tom är sex år gammal och född i en stad i Mellansverige. Han talar svenska och går på förskolan tillsammans med sina vänner, något som är bland det bästa han vet. 878 more words

Juridiska Kommentarer

Katja R reblogged this on Rights observations and commented:

Tack, Hatem och Sjunghamn för att ni tar upp det här temat! Jag själv skrev nyligen om särskilt ömmande omständigheter som en ny grund uppehållstillstånd. Det här är dock mycket sorglig läsning. När den nya lagen om särskilt ömmande omständigheter som en grund för uppehållstillstånd trädde ikraft, visste ingen hur den kommer att tillämpas. Om det här nu är verklighet, är det oroväckande. Det verkar som att myndigheten antingen inte hängt med i lagändringen eller inte förstått dess innehåll. Och när det finns ett sådant här solklart fall som uppfyller kravet på särskilt ömmande omständigheter, kan man bara undra över beslutet. Hur kan myndigheten ens påstå att den beaktat barnets bästa i ett sådant här fall? Jag ser verkligen fram emot det första prejudikatet från Migrationsöverdomstolen! I det här fallet finns det ju alla förutsättningar för beviljandet av prövningstillstånd. Jag önskar er lycka till i kampen och allt gott för Tom och alla andra barn!

Ny grund för uppehållstillstånd: särskilt ömmande omständigheter - bara för barn

Den 4 juni 2014 beslutade riksdagen att barn kan beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter i stället för det nuvarande kravet på synnerligen ömmande omständigheter… 2,278 more words

Migration Law

How to get Short-Term Residence Permit in Turkey

I read a lot of articles on the Internet telling how difficult it is to get a Residence Permit in Turkey, and I strongly disagree! :) 1,163 more words

Experience

How to become an au pair in Germany

Background information before I get started: I just graduated from college so for the last year I have been asked, “So what’s next?” and never really had an answer until about 24 hours ago. 518 more words

Au Pair

IMPORTATION OF HOUSEHOLD EFFECTS AND PERSONAL IN SOUHT AFRICA


 Returning South African Residents are allowed to take their personal and household effects
(excluding alcoholic beverages and tobacco products) back to South Africa without the… 387 more words

August 2014

June & July

I am officially in Norway! After months of planning and paperwork I have finally arrived. Since graduating I have mostly been concerned with getting a little rest and relaxation, otherwise known as watching… 484 more words

August