Sa agos ng buhay siya ay nagpaanod

Mga alon nito’y nagsilbi niyang gabay

Landas ma’y binago ng pagkakataon

Sa ihip ng panaho’y malayang sumabay

Dumating ang araw na siya’y nagpatigil…

42 more words