Tags » Right Conduct

ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കൻമാരെ ബഹുമാനിക്കു

17.


മൂല്യം: ശരിയായ പ്രവൃത്തി ഉപമൂല്യം: ബഹുമാനം

ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു
ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര
ഗുരുസാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ
തസ്മൈശ്രീ ഗുരവേ നമഹ:

ഗുരുർബ്രഹ്മ – ഗുരു ബ്രഹ്മാവാകുന്നു (സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ)

ഗുരുർവിഷ്ണു – ഗുരു വിഷ്ണുവാകുന്നു (പരിപാലിക്കുന്നവൻ) 38 more words

Stories

Pāli Word a Day ~ July 13, 2014


ñāya — method, truth, system, fitness, right manner, right conduct

Spirituality

യേശുവിനെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക - ഒരു മുതിർന്ന സഹോദരൻറെ സമ്മാനം

16.

മൂല്യം: ശരിയായ പ്രവർത്തി ഉപമൂല്യം: കർത്തവ്യം

ഒരു ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് 9 വയസ്സുള്ള ജറോനും, 6 വയസ്സുള്ള പാർകരും ഒരു പുസ്തകവായനാമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അത് അവരുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പലചരക്ക് കടയുടമ നടത്തുന്ന മത്സരമായിരുന്നു. 40 more words

Stories

ഒരുമ

An Experience

മൂല്യം: ശരിയായ പ്രവർത്തി ഉപമൂല്യം: ഒരുമ

ഞങ്ങൾക്ക് U W C- East Singapore എന്നപേരുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. ടീമിൻറെ രണ്ടാമത്തെ മാച്ച് നിശ്ചയിച്ചു. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കളി ആയിരുന്നു. 10 more words

Right Conduct