Grês Gādnr│GETÑ T NÔ RED (SPECTṚMSIYRIZ)│76 x 101 sm│Falṃʈ Ātgaḷri

Teri Frost│TIMḄLÊN A

Teri Frost│ƮRI FR TU

“Grês Gādnr wz fîv ẇn hr frst xperimnts in abstracšn bgan, n hr lîf wz dvôtd t abstract āt evr sns. 118 more words