Tags » Romanian

God's Love - Dragostea lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Versiunea Dumitru Cornilescu Bible)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Versiunea Dumitru Cornilescu Bible

John (Ioan) 3:16

16 Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața vecinică.

Bible

God's Love - Dragostea lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Fidela Bible 2013)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Fidela Bible 2013

John (Ioan) 3:16

16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său Fiu născut, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

Bible

The Beatitudes - Fericirile (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Fidela Bible 2013)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Fidela Bible 2013

Matthew (Matei) 5:3-12

3 Binecuvântaţi sunt cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerului.

4 Binecuvântaţi sunt cei ce jelesc, pentru că ei vor fi mângâiaţi. 163 more words

Bible

The Ten Commandments - Cele Zece Porunci (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Fidela Bible 2013)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Fidela Bible 2013

Exodus (Exodul) 20:3-17

3 Să nu ai alţi dumnezei în afară de mine.

4 Să nu îţi faci niciun chip cioplit, sau vreo asemănare a oricărui lucru care este în cer deasupra, sau care este în pământ dedesubt, sau care este în apa de sub pământ; 281 more words

Bible

The Lord's Prayer - Rugăciunea Domnului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Fidela Bible 2013)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Fidela Bible 2013

Matthew (Matei) 6:9-13

9 De aceea astfel să vă rugaţi: Tatăl nostru care eşti în cer, Sfinţit fie numele tău.

10… 71 more words

Bible

God's Love - Dragostea lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Nouă Traducere În Limba Română Bible)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Nouă Traducere În Limba Română Bible

John (Ioan) 3:16

16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

Bible

God's Love - Dragostea lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Orthodox Bible, 1936)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Orthodox Bible, 1936

John (Evanghelia după Ioan) 3:16

16 Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Unul Născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

Bible