Tags » Romantic Poem

Chỉ Là Hư Vô, Thơ Hư Vô

Xin em đừng nói thật
Để tôi được ngây khờ
Còn nhau trong hơi thở
Đã ở ngoài cơn mơ.

Tôi tập tành quên nhớ 116 more words

Thơ

Missing You

I tried the best distraction I could, visiting with friends …

to give myself some company until your journey ends.

I needed something marvelous to entertain my brain, 279 more words

Poetry

Sonnet I: Our Universe by Chloe Marshall

Sonnet I: Our Universe

Let us implore this sphere on which we stand,

By which our thoughts abstract the finest art;

Composed in thoughtless prose, construct of hand, 81 more words

Lifestyle

The World of You and Me

I’m riding on a bike with the cool breeze in my smiling face,

Next to the glistening reflecting pool, I look up,

A scenic view, buildings full of white lights, 184 more words

Lá Đêm, Thơ Hư Vô

Lần đầu tôi gọi tên em
Thì thầm như chiếc lá đêm trở mình
Vườn khuya mưa đổ tội tình
Áo em ướt một góc hình hài tôi. 127 more words

Thơ

September Haiku

Watching each other,
Soaked and tempered akin – not to meet
Rails to eternity. 12 more words

Towards Life

Giọt Biển, Thơ Hư Vô

Cám ơn em đã khóc tôi
Mưa trên sợi tóc chẻ đôi giọt tình
Từ em nước mắt tượng hình
Chỗ có hạt cát thình lình lăn qua. 128 more words

Thơ