Tags » Ronny

Making multiple calling options show when clicking phone link in UITextView

I’ve used a UITextView and set its dataDetectorTypes to detect phone numbers. The thing is, when I click on phone link, I get prompted with an alert to make the call with regular Phone app. 46 more words

Stackoverflow

Tønsbergmann kjemper i Ukraina

Årsskiftet 2010-2011 blir det gjort et forsøk på å etablere en avdeling av den russiske naziorganisasjonen Slavisk Union i Norge. Det finnes også grunn til å tro at Slavisk Union har bedrevet våpentrening for sine medlemmer her. 818 more words

The Magento catalog price rules disappear sometimes during the day

My store is running on magento 1.8.1 CE.

The catalog price rules are working fine and being set every night with a cron.

But sometimes during the day the price rules disappear … I can solve it again by pressing the set catalog rules, but i am missing a lot of conversion trough this problem. 18 more words

Stackoverflow