Tags » 'S KATZ DEITSCH SCHTICK

'S Katz Deitsch Schtick: Abril 2014

‘S Friehyaahr iss do, un nau nemmt’s nimmi lang, un die Oschtre sinn aa do. Fer sell welle mer ebbes publishe, ass die Barbara Miller… 238 more words

'S Katz Deitsch Schtick

'S Katz Deitsch Schtick

Faasnacht

Was waar’s doch als en Luscht gewest,
Wann’s g’heesse hot, die Faasnacht kummt;
Mer hot sich g’freet schun wochelang,
Gepiffe, g’sunge un getschumpt;
Die Mammi hot ehm lengscht gedrillt: 420 more words

'S Katz Deitsch Schtick