Tags » Saiunkoku Monogatari

[Review] Thái Vân Quốc Truyện - Sai Yukino

Vừa ra khỏi trại quân sự hôm qua nên hôm nay viết 1 bài hoành tráng cho máu xD Lần này, chuyên mục review xin trở lại với 1 bộ khác… 9,763 more words

Review

HAJIMARI NO KAZE: A Beautiful Song & Story

Rating: :D :D :D :D :D (perfect 5 grins)

Hajimari no Kaze (始まりの風 / Wind of Beginning) by Hirahara Ayaka-san (平原 綾香) is one of my most favourite songs ever.   144 more words

Japan