Tags » SAPS

SAPD wyd betrokke by vee steel

Gepubliseer/Published inĀ Beeld 11 Augustus 2014,

Polisiebetrokkenheid by veediefstal in die Mpumalanga provinsie strek na alle kante en word op groot skaal toegesmeer, so beweer Danie du Plessis, streeksverteenwoordiger van TLU SA in Mpumalanga. 32 more words

Newspaper Clippings

Grahamstown carguards - illegal

The Grahamstown Police and Makana Municipality are attempting to control and legalise the car guard system in Grahamstown South Africa.

This was confirmed by Grahamstown’s Captain Mali Govender of the South African Police Service (SAPS). 71 more words

News & Current Events

Darling SAPS and Community Police Forum on Mandela Day.

SAPS and Community Police Forum serving the community on a cold and rainy Mandela Day. 187 more words

Blog