Tags » Seun

Verbeel jou...twee

Verbeel jou jy loop heeldag en werk soek in die sites in Klerksdorp. Teen laat middag kry jy ‘n werkie. ‘n Lorrie met ‘n vrag stene moet afgelaai word voor donker. 195 more words

"I think married people must be together until their kids are 18" - Seun Kuti

0
SHARES

Share on Facebook
Tweet on Twitter

“Father of one Seun Kuti says he’s not married because he doesn’t believe in the institution and thinks that there should be a law that forces married people to stay together whether they want to or not until their kids are at least 18 years old. 8 more words