Bên kia tiếng Linda vẫn đều đặn hỏi thăm về tình hình của cô con gái cưng. Hùng chưa vội tiến vào vùng cấm vì Hùng muốn khi ấy sẽ training cho nàng trước và lúc thật chín mùi thì việc ấy có khó chi. 40 more words