Tags » Shim Changmin

SPY #1

Title : SPY

Author : Almannie

Cast :

~ Cho Kyuhyun

~ Seo Joohyun

~ Victoria Song

~ Shim Changmin

~ Lee Joon Hee (OC) 2,659 more words

Cho Kyuhyun

A Game of Power [Five: Return of Memories]

A story by Soshinism

—–

Rating: PG 17

Genre: Romance, Action

Starring Cho Kyuhyun. Choi Sooyoung. Jung Yunho. Shim Changmin. Kwon Yuri. Kim Jaejoong

—– 4,866 more words

Choi Sooyoung

Hello Counselor (02.03.2014 focus)

I promised myself to be productive for the whole day and to dedicate it to reviewing for my midterm exam and cleaning my room but I broke it. 2,763 more words

Tvxq!

COLOR RING Part 2

Main cast :

Choi Siwon /Andrew Choi

Kim Minhee /Alicia Kim

Hwang Chansung

Park Se Young/Goo Se Young

Choi Minho / Elias Choi

Supporting Cast: 3,814 more words

Fanfiction

COLOR RING Part 1

Main cast :

Choi Siwon / Andrew Choi

Kim Minhee / Alicia Kim

Hwang Chansung

Choi Minho/ Elias Choi

Park Se Young/ Goo Se Young… 4,388 more words

Fanfiction

Học tập và làm việc theo chủ nghĩa DB5K

Credit: ‎Rinn-ThụcNữ Ship MinRinn-YunJae (facebook)
Note: Take out with full credit.
Bài tổng hợp này mang tính chất troll là chính :D Không rõ có phải bạn trên tự nghĩ và viết ra không, nếu đúng thì…*bái phục* :3 Cơ mà mình cũng không rõ có đúng là của bạn ấy hay không, lấy từ nguồn khác, xong đọc còm men thấy bảo credit là của bạn ấy. 4,850 more words

Chỉ Nghĩa